Turkish

Halep Üniversitesi

Mimarlık Lisansı

Halep. Suriye
Eylül 2008 – Haziran 2013